การต่อสู้

วันที่ 4-25 พฤษจิกายน 2563

คุณพร้อมที่จะต่อสู้ทางฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อเพิ่มการขับเคลื่อนพันธกิจคริสตจักรทั่วโลกหรือไม่?

ภาพรวมของการต่อสู้

ท่ามกลางการแพร่ระบาดทั่วโลก พระเจ้าได้ทรงกระตุ้นให้คริสตจักรทั่วโลกของพระองค์อธิฐานอ้อนวอนและเตรียมความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในพันธกิจข้ามวัฒนธรรม พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจัดเตรียมสถานการณ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของคริสตจักรทั่วโลกใหม่โดยปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มควาสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจทั่วคริสตจักรทั่วโลก ทำให้นิกาย เครือข่ายคริสตจักรและส่งหน่วยงานจากทุกประเทศต่างๆไป เพื่อระดมจัดหาและส่งคนงานไปยังผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ และการเริ่มคริสตจักร การต่อสู้นี้! เป็นแคมเปญการอธิฐานอ้อนวอน 21 วันเพื่อแสวงหาพระเจ้าเพื่อการพัฒนาในคริสตจักรทั่วโลกของพระองค์โดยรอบ การเพิ่มขึ้นของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนภารกิจในโครงสร้างพันธกิจย้ายภารกิจจากรอบนอกในคริสตจักรไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องที่แกนกลาง


ลงทะเบียนและแจ้งให้เราทราบว่าคุณและกลุ่มของคุณจะเข้าร่วมอธิฐานในช่วง 21 วัน

การต่อสู้นี้ ได้รับการสนับสนุนโดย GMMI ร่วมกับเครือข่ายและองค์กรระดับโลกเหล่านี้


ใช้กราฟิกและรูปภาพเหล่านี้บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ฯลฯ เพื่อโปรโมตแคมเปญอธิฐาน

โปรดใส่ข้อความด้านล่างเมื่อคุณโปรโมตแคมเปญอธิษฐานโดยใช้รูปภาพใด ๆ ด้านบน

“ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ – https://www.globalmmi.net/contend-prayer-campaign